Vi brenner for å yte god service til både nye og eksisterende kunder

Enklere administrasjon for FUG

Farmasøyter uten Grenser (FUG) benytter Solidus CRM som kontingentinnkrevingssystem. De er også fornøyd med å ha sett en økning av faste givere som et resultat av bruken av CRM løsningen.

Solidus CRM har vært arbeidsbesparende og Wærnhus forteller at spesielt Avtale Straks, som er løsningen for at den enkelte tegner avtale på nett, har gjort det enklere for FUG. Wærnhus sier at han er fornøyd med oppfølgingen fra Solidus når han har hatt spørsmål.

Farmasøyter uten grenser logo

”Som kontingentinnkrevingssystem er den store fordelen at «det går av seg selv». Man slipper, eller riktigere man reduserer, purringer og oppfølginger, og inntektssiden er forutsigbar på månedsbasis. For en medlemsorganisasjon med en kontingentinnbetaling i året er det også stor fordel at kravet kommer i nettbanken til medlemmene med ett års mellomrom.”

Karl Arne Wærnhus, Daglig leder 

Om Farmasøyter uten Grenser (FUG)

Farmasøyter uten Grenser (FUG) er en non-profit organisasjon som er basert på frivillighet. De arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, for de medisinene de har behov for. FUG er hovedsakelig involvert i langsiktige prosjekter der overføring av farmasøytisk kompetanse er i hovedfokus med særlig fokus på å øke den farmasøytiske kompetansen til helsepersonell i utviklingsland. Les mer om farmasøyter uten grenser her.

Andre referanser

Solidus