Hvordan benytter kunder Solidus CRM?

Solidus CRM blir i dag benyttet av om lag 800 giver- og medlemsorganisasjoner. Vi bidrar til å blant annet øke inntekter og redusere kostnader slik at så mye som mulig av innsamlede midler går til formålet.

hjerte av mennesker som driver med fundraising

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?