Hvordan benytter kunder Solidus CRM?

Solidus CRM blir i dag benyttet av om lag 800 giver- og medlemsorganisasjoner. Vi bidrar til å blant annet øke inntekter og redusere kostnader slik at så mye som mulig av innsamlede midler går til formålet.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?