Farmasøyter uten Grenser- FUG

Farmasøyter uten Grenser (FUG) benytter Solidus CRM som kontingentinnkrevingssystem. De er også fornøyd med å ha sett en økning av faste givere som et resultat av bruken av CRM-systemet.

Solidus CRM har vært arbeidsbesparende og Wærnhus forteller at spesielt Avtale Straks som er løsningen for at den enkelte tegner avtale på nett, har gjort det enklere for FUG. Wærnhus sier at han er fornøyd med oppfølgingen fra Solidus CRM sine kunderådgivere når han har hatt spørsmål.

Om Farmasøyter uten Grenser (FUG)

Farmasøyter uten Grenser (FUG) er en non-profit organisasjon som er basert på frivillighet. De arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, for de medisinene de har behov for. FUG er hovedsakelig involvert i langsiktige prosjekter der overføring av farmasøytisk kompetanse er i hovedfokus med særlig fokus på å øke den farmasøytiske kompetansen til helsepersonell i utviklingsland.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?