Excelimport i Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gir deg rask oversikt over alle innbetalinger, legger til nye kontakter og avtaler? Med Solidus CRM kan du enkelt importere fra excel, slik at du har full oversikt.

Solidus CRM hjelper deg med å få full oversikt over alle innbetalinger, knytte de til eksisterende kontakter eller opprette nye. Du kan også importere nye kontakter, oppdatere mange kontakter samlet, eller legge inn nye avtaler. 

Hvorfor velge Excelimport fra Solidus CRM

  • Tidsbesparende
  • Lærende løsning
  • Full oversikt i Solidus CRM
  • Velfungerende og brukervennlig system
  • Kostnadsfri etablering
  • Gratis support
Illustrasjon av dame som kommuniserer fra sitt CRM-system

Gjør som Dråpen i Havet

Dråpen i Havet (DiH) er en humanitær non-profit organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon.

«Solidus CRM er brukervennlig, og det er fort gjort å lære opp nye brukere. Import av oppgjørsrapportene fra Vipps sparer oss for flere timer med manuelt arbeid i uka»

– Henry Edvardsen, Kommunikasjonskoordinator, innsamling og giverservice

 

Produkter i Solidus CRM

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?