Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart Stiftelsen opplevde en slik vekst at de fikk utfordringer med å holde oversikten over givere, gaver og inntekter. Så tok de Solidus CRM i bruk og fikk orden i sakene. Daglig leder Ingjerd Sand er lettet over å ha fått en enklere arbeidsdag med mindre tid til administrasjon og mer tid til det hun brenner for, nemlig flyktninger.

Brave Heart Stiftelsen ble kunde av Solidus CRM høsten 2015. De kom i kontakt via bekjente som også bruker Solidus CRM i sin virksomhet. Ingjerd Sand forteller at de hadde behov for å få mer oversikt over hvilke givere som gav hva og hvilket prosjekt gavebeløpene gikk til, slik at de kunne takke givere og følge dem bedre opp. De ønsket også å få hjelp og støtte i bruken av AvtaleGiro og AvtaleGiro med elektronisk signering, i tillegg til all administrasjonen rundt skatteinnberetningen, forteller hun. På noen måneder har vi 65 givere som har tatt i bruk AvtaleGiro, forteller Sand. Dette er for det meste givere som tidligere har gitt til organisasjonen via eget trekk i nettbank, men ved å få dem over på AvtaleGiro har administrasjonsarbeidet blitt betydelig redusert: Før måtte vi registrere alle gaver manuelt hver måned. Jo flere som signerer AvtaleGiro, jo mindre tid trenger vi å bruke på manuell registrering.


Sand er også begeistret for tjenesten AvtaleStraks som enkelt kan opprettes på ens egen hjemmeside. Det er supert å kunne få givere til å signere AvtaleGiro med BankID. Da går alt automatisk og direkte mellom Solidus CRM og Nets, smiler hun.


Solidus CRM gir mulighet til å sortere innsamlet informasjon på forskjellige og nyttige måter; pr. giver, pr. prosjekt, pr. måned eller pr. år. Det er veldig nyttig og gøy å bruke! Nå har vi mulighet til å følge godt med på inntektene og ikke minst skreddersy kommunikasjonen med giverne våre. Vi vil jo gjerne vise vår takknemlighet til dem på en god måte, forteller Sand.


Brave Heart Stiftelsen er godt fornøyd med samarbeidet med Solidus CRM og trekker fram at de alltid er behjelpelige: Når de stiller spørsmål, enten på mail eller telefon, er de kjappe med å svare på det man lurer på. De er også positive og mottakelige for tips til forbedringer fra oss som kunde og gjør raskt endringer i systemet, der det er mulig. Hun synes også det er stor fordel at Solidus CRM kjenner til virkeligheten til små organisasjoner som baserer sin virksomhet på gave-inntekter, og dermed skjønner deres utfordringer godt.

Om Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart Stiftelsen er en kristen organisasjon som jobber for å gi håp fra Gud til flyktninger, lokalt og internasjonalt. De har hovedkontor i Kristiansand, og er i tillegg lokalisert i Zambia, Uganda og Irak med totalt 45 medarbeidere. Organisasjonens økonomi bygger på faste og sporadiske gaver fra enkeltpersoner, menigheter og bedrifter.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til fundraising, innsamling, medlemshåndtering og trossamfunn i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?

"MinSide" levert av Solidus CRM

På «minside» kan givere og medlemmer få se hvilke opplysninger som er registrert på de og redigere deler av informasjonen selv. 

I forbindelse med skatteinnberetningen så kan giver logge inn på «minside» for å laste ned årsoppgaven.

Dere former MinSide etter hvilke behov dere har, hvilken informasjon ønsker dere at giver/medlem skal kunne se og hva skal de selv kunne legge til eller oppdatere. Se eksempel på Minside

Fordelene med MinSide levert av Solidus CRM

 • Tidsbesparende
 • Giver kan selv holde kontaktinformasjon oppdatert
 • Årsoppgaven tilgjengelig fra MinSide
 • MinSide er tilgjengelig for alle
 • Enkelt å sette opp
 • Gratis support

Tusen takk for at du vil bidra

Skatte­innberetning via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere for deg å håndtere skatteinnberetningen? Solidus CRM gjør innberetningen for deg slik at du sparer tid på krevende og vanskelige prosesser.

Vi har innberettetet gaver med skattefradrag for hundrevis av organisasjoner siden 2004, og har hele tiden hatt tett samarbeid med Skattedirektoratet. Med vår løsning kan du være trygg på at rutiner og krav for innberetning av gaver følges i henhold til lover og regler.

Vi samler den nødvendig informasjonen du gir oss, holder oversikt og utarbeider fullstendige og korrekte innberetningsdokumenter. I tillegg sørger vi for at lovpålagt årsoppgave sendes ut til hver giver. Les mer generell informasjon om skatteinberetningen her.

Hvorfor benytte skatteinnberetning via Solidus CRM

 • Over 15 års erfaring med skatteinnberetning
 • Grundig kjennskap til rutiner og krav for innberetning av gaver
 • Spar tid på krevende og vanskelige prosesser
 • Vi sørger for samlet skatteinnberetning for underavdelinger
 • Vi bistår med søknadsprosessen hvis foretaket ikke er godkjent for skattefradrag
 • Fokuser på det du er god på og overlat skatteinnberetningen til oss
 • Skattefradrag via Vipps appen

Kommunikasjon via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å kommunisere med givere, faddere eller medlemmer? Med Solidus CRM kan du blant annet kommunisere med dine målgrupper via ulike kommunikasjonskanaler som SMS, e-post og brev.

God kommunikasjon med givere og støttespillere er viktig for å ha stabile og gode inntekter. Med Solidus CRM bestemmer du selv hvem du ønsker å nå, hvordan du ønsker å nå de, og hva du ønsker å si. Du kan for eksempel sende ut takkebrev til givere via e-post, eller velkomstbrev til dine faddere via SMS og brev. Det er også mulig å kommunisere med egne utvalgte grupper.

Hvorfor kommunisere med dine støttespillere via Solidus CRM

 • All giver informasjon samlet på ett sted
 • Enkelt og effektivt kommunikasjonssystem
 • Skreddersydd kommunikasjon til ulike målgrupper eller enkeltpersoner
 • Takkebrev til givere
 • Kampanje-/informasjonsbrev (med/uten giro)
 • Papirbasert eller digitalt
 • Eksportering til tekstfil eller Excel
 • Spesialisert for organisasjoner som driver med innsamling
Illustrasjon av dame som kommuniserer fra sitt CRM-system

Pris

Har du behov for et brukervennlig CRM-system til en fast månedspris med minst mulig administrative kostnader? 

Solidus CRM blir i dag benyttet av over 800 giver- og medlems-organisasjoner. Kundene våre bruker Solidus CRM for å øke inntektene og redusere kostnaden, slik at inntektene videreføres med så liten innsats som mulig og midlene kundene skaffer går til det de brenner for, med minst mulig administrative kostnader.

Vi tilbyr en fast månedspris fra kr 469,- eks. mva. Prisen settes og justeres i takt med størrelsen på din organisasjon.

Med Solidus CRM får alle kunder tilgang til alle deler av løsningen. Det eneste som kommer i tillegg utover din faste lave månedspris er tjenester hvor vi har eksterne leverandører, som for eksempel porto og SMS.

Hvorfor velge Solidus CRM

 • Full oversikt over gaver 
 • Enkel skatteinnberetning
 • AvtaleGiro – elektronisk signering med BankID
 • Utsendelse av giroer med KID-nummer
 • SMS-donasjon og Vipps
 • Oversiktlige rapporter og integrasjon mot regnskap
 • Enkel kommunikasjon med giverne
 • Gratis support 

Egen informasjon for menigheter i Den norske kirke, se her

Gi oss litt informasjon så kontakter vi deg: