Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart Stiftelsen opplevde en slik vekst at de fikk utfordringer med å holde oversikten over givere, gaver og inntekter. Så tok de Solidus CRM i bruk og fikk orden i sakene. Daglig leder Ingjerd Sand er lettet over å ha fått en enklere arbeidsdag med mindre tid til administrasjon og mer tid til det hun brenner for, nemlig flyktninger.

Brave Heart Stiftelsen ble kunde av Solidus CRM høsten 2015. De kom i kontakt via bekjente som også bruker Solidus CRM i sin virksomhet. Ingjerd Sand forteller at de hadde behov for å få mer oversikt over hvilke givere som gav hva og hvilket prosjekt gavebeløpene gikk til, slik at de kunne takke givere og følge dem bedre opp. De ønsket også å få hjelp og støtte i bruken av AvtaleGiro og AvtaleGiro med elektronisk signering, i tillegg til all administrasjonen rundt skatteinnberetningen, forteller hun. På noen måneder har vi 65 givere som har tatt i bruk AvtaleGiro, forteller Sand. Dette er for det meste givere som tidligere har gitt til organisasjonen via eget trekk i nettbank, men ved å få dem over på AvtaleGiro har administrasjonsarbeidet blitt betydelig redusert: Før måtte vi registrere alle gaver manuelt hver måned. Jo flere som signerer AvtaleGiro, jo mindre tid trenger vi å bruke på manuell registrering.


Sand er også begeistret for tjenesten AvtaleStraks som enkelt kan opprettes på ens egen hjemmeside. Det er supert å kunne få givere til å signere AvtaleGiro med BankID. Da går alt automatisk og direkte mellom Solidus CRM og Nets, smiler hun.


Solidus CRM gir mulighet til å sortere innsamlet informasjon på forskjellige og nyttige måter; pr. giver, pr. prosjekt, pr. måned eller pr. år. Det er veldig nyttig og gøy å bruke! Nå har vi mulighet til å følge godt med på inntektene og ikke minst skreddersy kommunikasjonen med giverne våre. Vi vil jo gjerne vise vår takknemlighet til dem på en god måte, forteller Sand.


Brave Heart Stiftelsen er godt fornøyd med samarbeidet med Solidus CRM og trekker fram at de alltid er behjelpelige: Når de stiller spørsmål, enten på mail eller telefon, er de kjappe med å svare på det man lurer på. De er også positive og mottakelige for tips til forbedringer fra oss som kunde og gjør raskt endringer i systemet, der det er mulig. Hun synes også det er stor fordel at Solidus CRM kjenner til virkeligheten til små organisasjoner som baserer sin virksomhet på gave-inntekter, og dermed skjønner deres utfordringer godt.

Om Brave Heart Stiftelsen

Brave Heart Stiftelsen er en kristen organisasjon som jobber for å gi håp fra Gud til flyktninger, lokalt og internasjonalt. De har hovedkontor i Kristiansand, og er i tillegg lokalisert i Zambia, Uganda og Irak med totalt 45 medarbeidere. Organisasjonens økonomi bygger på faste og sporadiske gaver fra enkeltpersoner, menigheter og bedrifter.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?