Solidus CRM er 20 år

Med kjærlighet for innsamling, fundraising og kommunikasjon har vi siden 2004 hjulpet store og små kunder med å øke sine inntekter til gode formål.

 

Solidus CRM -solid leverandør i markedet i 20 år!

SolidusCRM_logo svart jubileum

Noen av våre kunder

Produkter i Solidus CRM

Alt du trenger til fundraising, innsamling, medlemshåndtering og trossamfunn i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?

Registrer Trossamfunnsmedlemmer i Solidus CRM

Med Solidus CRM holder du oversikt over blant annet medlemmer og tilhørende relasjoner i ditt trossamfunn, slik at det er enkelt å søke tilskudd for medlemmer i henhold til Trossamfunnsloven.

Solidus CRM tilbyr en digital protokoll (kirkebok) som gir deg verktøyene du trenger for å vedlikeholde ditt trossamfunn i henhold til lover og regler.

Få oversikten over medlemmene i din menighet, deres familie relasjoner og relaterte handlinger som dåp, konfirmasjon og lignende.

 

For å holde informasjonen til dine medlemmer oppdatert tilbyr vi en integrert adressevask som oppdaterer bla.: adresse, navn, dødsfall. Med riktig data og oppdatert informasjon over dine tilknyttede medlemmer er alt tilrettelagt for den årlige tilskuddssøknaden til statsforvalteren.

 

Med Solidus CRM kan du enkelt kommunisere til en og en, eller samlet til en gruppe via e-post, brev og SMS. Dette gjør det effektiv å opprettholde kontakten med deres medlemmer.

 

Samler ditt trossamfunn inn gaver og tilbyr skattefradrag så ordner Solidus CRM med innrapporteringen.

Hvorfor velge Solidus CRM for å ha oversikt over trossamfunnet?

 • Brukervennlig og nettbasert verktøy
 • Oppdatering av kontakter skjer ett og samme sted
 • Oversiktlig og enkelt vedlikehold
 • Vedlikehold av trossamfunns relaterte handlinger
 • Ferdig søknad til myndighetene med de riktige data og informasjoner
 • Gode rapporter med statistikk internt og eksternt bruk
 • God kommunikasjon med medlemmene
 • Gratis support 

Medlemshåndtering i Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å håndtere medlemskap? Med vår løsning registreres medlemmene dine automatisk i systemet og sørger for god oversikt over innbetalt kontingent.

Medlemskontingent kreves inn ved bruk av Vipps, SMS, AvtaleGiro eller giro med KID som sendes ut av Solidus CRM og kontingenten registreres automatisk. Det er også mulig med automatisk påminnelse av ubetalt kontingent.

Hvorfor velge medlemssystem fra Solidus CRM

 • Rekrutteringsskjema for nye medlemmer
 • Velkomstbrev til nye medlemmer
 • Kontingentinnkreving via ulike betalingsløsninger
 • Påminnelser av ubetalt kontingent
 • Automatisk passivisering av medlemmer som ikke betaler etter siste påminnelse
 • Automatisk heving av kontingent ved neste hovedutkjøring
 • Variabel kontingent ved neste hovedutkjøring
 • Variabel kontingentsats gjennom året håndteres automatisk (inntil 4 stk). 
hjerte av mennesker som driver med fundraising Solidus CRM

Innsamling i Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å drive med innsamling og fundraising? Solidus CRM forenkler og effektiviserer giverhåndteringen til din organisasjon med integrerte betalingsløsninger.

Håndtering av innsamling i Solidus CRM er brukervennlig og sørger for at du mottar gavebeløp på konto til avtalt tid. Her kan du enkelt kommunisere med dine givere og medlemmer, registrere nye og hente ut nyttige rapporter. Solidus CRM hjelper også med å innberette gaver med skattefradrag for organisasjonen, og å sende ut lovpålagt årsoppgave til dine givere.

Hvorfor håndtere givere i Solidus CRM

 • Enkel giver- og fadderskapshåndtering ved innsamling
 • Full oversikt over gaver til ulike prosjekter og fra ulike givere
 • Enkel skatteinnberetning
 • Fast avtale på Vipps
 • AvtaleGiro med elektronisk signering med BankID
 • Utsendelse av giroer med KID-nummer
 • SMS-donasjon integrert
 • Rapport til regnskapet som forenkler bankavstemming
 • Enkel kommunikasjon med giverne

"MinSide" levert av Solidus CRM

På «minside» kan givere og medlemmer få se hvilke opplysninger som er registrert på de og redigere deler av informasjonen selv. 

I forbindelse med skatteinnberetningen så kan giver logge inn på «minside» for å laste ned årsoppgaven.

Dere former MinSide etter hvilke behov dere har, hvilken informasjon ønsker dere at giver/medlem skal kunne se og hva skal de selv kunne legge til eller oppdatere. Se eksempel på Minside

Fordelene med MinSide levert av Solidus CRM

 • Tidsbesparende
 • Giver kan selv holde kontaktinformasjon oppdatert
 • Årsoppgaven tilgjengelig fra MinSide
 • MinSide er tilgjengelig for alle
 • Enkelt å sette opp
 • Gratis support
Illustrasjon mennesker og penger inn

Tusen takk for at du vil bidra

Skatte­innberetning via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere for deg å håndtere skatteinnberetningen? Velger du skatteinnberetning via Solidus CRM  slik at du sparer tid på krevende og vanskelige prosesser.

Vi har innberettetet gaver med skattefradrag for hundrevis av organisasjoner siden 2004, og har hele tiden hatt tett samarbeid med Skattedirektoratet. Med vår løsning kan du være trygg på at rutiner og krav for innberetning av gaver følges i henhold til lover og regler.

Vi samler den nødvendig informasjonen du gir oss, holder oversikt og utarbeider fullstendige og korrekte innberetningsdokumenter. I tillegg sørger vi for at lovpålagt årsoppgave sendes ut til hver giver. Les mer generell informasjon om skatteinberetningen her.

 

Sjekke om organisasjon er godkjent for å tilbyr skattefradrag her.

Hvorfor benytte skatteinnberetning via Solidus CRM

 • Over 15 års erfaring med skatteinnberetning
 • Grundig kjennskap til rutiner og krav for innberetning av gaver
 • Spar tid på krevende og vanskelige prosesser
 • Vi sørger for samlet skatteinnberetning for underavdelinger
 • Vi bistår med søknadsprosessen hvis foretaket ikke er godkjent for skattefradrag
 • Fokuser på det du er god på og overlat skatteinnberetningen til oss
 • Skattefradrag via Vipps appen

Kommunikasjon via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å kommunisere med givere, faddere eller medlemmer? Med Solidus CRM kan du blant annet kommunisere med dine målgrupper via ulike kommunikasjonskanaler som SMS, e-post og brev.

God kommunikasjon med givere og støttespillere er viktig for å ha stabile og gode inntekter. Med Solidus CRM bestemmer du selv hvem du ønsker å nå, hvordan du ønsker å nå de, og hva du ønsker å si. Du kan for eksempel sende ut takkebrev til givere via e-post, eller velkomstbrev til dine faddere via SMS og brev. Det er også mulig å kommunisere med egne utvalgte grupper.

Hvorfor kommunisere med dine støttespillere via Solidus CRM

 • All giver informasjon samlet på ett sted
 • Enkelt og effektivt kommunikasjonssystem
 • Skreddersydd kommunikasjon til ulike målgrupper eller enkeltpersoner
 • Takkebrev til givere
 • Kampanje-/informasjonsbrev (med/uten giro)
 • Papirbasert eller digitalt
 • Eksportering til tekstfil eller Excel
 • Spesialisert for organisasjoner som driver med innsamling
Illustrasjon av dame som kommuniserer fra sitt CRM-system

Pris

Har du behov for et brukervennlig CRM-system til en fast månedspris med minst mulig administrative kostnader? 

Solidus CRM blir i dag benyttet av over 800 giver- og medlems-organisasjoner. Kundene våre bruker Solidus CRM for å øke inntektene og redusere kostnaden, slik at inntektene videreføres med så liten innsats som mulig og midlene kundene skaffer går til det de brenner for, med minst mulig administrative kostnader.

Vi tilbyr en fast månedspris fra kr 469,- eks. mva. Prisen settes og justeres i takt med størrelsen på din organisasjon.

Med Solidus CRM får alle kunder tilgang til alle deler av løsningen. Det eneste som kommer i tillegg utover din faste lave månedspris er tjenester hvor vi har eksterne leverandører, som for eksempel porto og SMS.

Hvorfor velge Solidus CRM

 • Full oversikt over gaver 
 • Enkel skatteinnberetning
 • AvtaleGiro – elektronisk signering med BankID
 • Utsendelse av giroer med KID-nummer
 • SMS-donasjon og Vipps
 • Oversiktlige rapporter og integrasjon mot regnskap
 • Enkel kommunikasjon med giverne
 • Gratis support 

Egen informasjon for menigheter i Den norske kirke, se her

Gi oss litt informasjon så kontakter vi deg: