Veiledning for Skatteinnberetning i Solidus CRM, «Retterunde 1 og 2»

hånd på kalkulator, regnestykke

Innberetningen av gaver med skattefradrag for inneværende år leveres Skatteetaten 10. januar. Under lister vi opp informasjon om viktige datoer for innberetning av gaver med skattefradrag.

 

Av Ida S. Brandis og Tina Tobiassen
Forventet lesetid: 3 minutter 

 

Dersom du har rettelser etter dette kan du endre innen følgende tidspunkter

Retterunde 1: Fra 21. januar til 20. februar, kl. 13.00 kan du registrere eventuelle rettelser for foregående år. Rettelsene her vil komme med på skattemeldingen.
Retterunde 2: Fra 2. mars til 20. mai, kl 13.00 kan du registrere eventuelle nye rettelser (i 2023, 22. mai kl: 13.00).

 

Rettelsene i Retterunde 2 kommer ikke med i den forhåndsutfylte skattemeldingen, giveren må selv legge beløpet inn i sin skattemelding post 3.3.7, og sende den inn før fristen. Fristen for personlige skatteytere er 30. april, og 31. mai for næringsdrivende. Solidus CRM innberetter dette til skatteetaten like etter 20.mai, da blir gaven med når giverens skatteoppgjør blir korrigert av skatteetaten.

NB! Husk at alle rettelser i Retterunde 1 og retterunde 2 må bekreftes for å bli innberettet i Solidus CRM. Menyvalg: Rapporter > Skatteinnberetning

 

Hva ble innberettet?

Hva som er innberettet, ser du i bildet «Skatteinnberetning» i Solidus CRM. Menyvalg: Rapporter/ Skatteinnberetning. I retterundene kan du:

 • Registrere nye innbetalinger, på nye og gamle givere.
  Menyvalg: Daglig arbeid > Innbetalinger > Registrer ny. Innbetalinger må være mottatt av foretaket i innberetningsåret og registreres med Innbetalt dato fra i innbetalingsåret
 • Korrigere innberettede beløp.
  Menyvalg: Daglig arbeid > Innbetalinger > Registrer ny
 • Innbetalinger som er innberettet er låst for korrigering. Du må derfor registrere en ny innbetaling med et positivt beløp for å øke innberettet beløp på en giver. Negativt beløp (eks – 2000) for å redusere et innberettet beløp på en giver. Bruk for eksempel innbetalt dato 31.12 (altså dato fra innberetningsåret det gjelder).
 • Registrere eller endre fødselsnummer / organisasjonsnummer på en giver.
  Menyvalg: Daglig arbeid > Kontakter. Klikk på kontakten, registrer/korriger endring og lagre. Hvis du endrer, vil systemet foreta korrekt endring av innberetningen på begge fødselsnumrene.
 • Endre prosjekt som er feil kodet med hensyn til skattefradrag.
  Menyvalg: Basisopplysninger > Prosjekter. Klikk på prosjektet, registrer/korriger endring og lagre. Fra Skattefradrag = Nei til Ja eller omvendt.

Hvis du endrer noe vil systemet foreta korrekt endring av innberetningen på alle berørte givere.

 

cappocino, blogg og penn skatteinnberetning

Hvordan blir endringer innberettet?

For at de endringene du gjør skal bli innberettet, må du også gjøre følgende i Solidus CRM:

 • Gå inn i bildet Skatteinnberetning. Menyvalg: Rapporter / Skatteinnberetning i Solidus CRM. Her hentes alle endringer automatisk opp. Rettelser til hovedrunden kommer fram i kolonnene «Retterunde 1» og «Retterunde 2», dvs. kolonnen inneholder nye summer som erstatter tidligere innberettede summer. Hvis sum = 0 (i rødt) betyr det at tidligere innberetning blir trukket tilbake.
 • Endre listeboksen «vis 20 rader» til «vis 1000» rader for å sikre at du ser alle kryssene
 • Kryss av til høyre på de linjene du vil vi skal innrette korreksjoner på (vanligvis alle).
 • Klikk på knappen «Bekreft endringer». Slik lagrer du bekreftelsen av rader med kryss, og bekreftelsen uten kryss fjernes
 • Går du ut og inn av dialogen igjen, vil du få opp alle rettelser fra fjoråret, hvor de som allerede var bekreftet er avkrysset

Når kommer rettelsene med:

 • Rettelser du har krysset av blir med på neste innberetning som vi kjører etter 20. februar kl 13:00 og 20.mai kl 13.00.
 • Rettelsene på «Retterunde 1» kommer med på skattemeldingen.
 • Ny årsoppgave blir sendt giver i løpet av mars der kun «Retterunde 1» blir med.
 • Ny årsoppgave blir sendt giver i løpet av juni for «Retterunde 2». Giver må selv informere skatteetaten om endringen.

For å se beløp som ikke blir innberettet, klikk på knappen «Givere uten innberetning». Her vises to lister. En med givere som har gitt kr. 500 eller mer, men som mangler fødselsnummer. Og en annen liste på givere som har gitt under minstebeløpet på 500 kr. Når vi stenger av for å produsere retteinnberetning til Skatteetaten, får du ikke lenger tilgang til å bekrefte endringer. Rettelser som du da ikke har bekreftet, blir avvist og kan først hentes opp igjen i «Retterunde 2».

 

Lykke til med skatteinnberetningen! Trenger du hjelp, kontakt oss gjerne her.

"MinSide" levert av Solidus CRM

På «minside» kan givere og medlemmer få se hvilke opplysninger som er registrert på de og redigere deler av informasjonen selv. 

I forbindelse med skatteinnberetningen så kan giver logge inn på «minside» for å laste ned årsoppgaven.

Dere former MinSide etter hvilke behov dere har, hvilken informasjon ønsker dere at giver/medlem skal kunne se og hva skal de selv kunne legge til eller oppdatere. Se eksempel på Minside

Fordelene med MinSide levert av Solidus CRM

 • Tidsbesparende
 • Giver kan selv holde kontaktinformasjon oppdatert
 • Årsoppgaven tilgjengelig fra MinSide
 • MinSide er tilgjengelig for alle
 • Enkelt å sette opp
 • Gratis support

Tusen takk for at du vil bidra

Skatte­innberetning via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere for deg å håndtere skatteinnberetningen? Solidus CRM gjør innberetningen for deg slik at du sparer tid på krevende og vanskelige prosesser.

Vi har innberettetet gaver med skattefradrag for hundrevis av organisasjoner siden 2004, og har hele tiden hatt tett samarbeid med Skattedirektoratet. Med vår løsning kan du være trygg på at rutiner og krav for innberetning av gaver følges i henhold til lover og regler.

Vi samler den nødvendig informasjonen du gir oss, holder oversikt og utarbeider fullstendige og korrekte innberetningsdokumenter. I tillegg sørger vi for at lovpålagt årsoppgave sendes ut til hver giver. Les mer generell informasjon om skatteinberetningen her.

Hvorfor benytte skatteinnberetning via Solidus CRM

 • Over 15 års erfaring med skatteinnberetning
 • Grundig kjennskap til rutiner og krav for innberetning av gaver
 • Spar tid på krevende og vanskelige prosesser
 • Vi sørger for samlet skatteinnberetning for underavdelinger
 • Vi bistår med søknadsprosessen hvis foretaket ikke er godkjent for skattefradrag
 • Fokuser på det du er god på og overlat skatteinnberetningen til oss
 • Skattefradrag via Vipps appen

Kommunikasjon via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å kommunisere med givere, faddere eller medlemmer? Med Solidus CRM kan du blant annet kommunisere med dine målgrupper via ulike kommunikasjonskanaler som SMS, e-post og brev.

God kommunikasjon med givere og støttespillere er viktig for å ha stabile og gode inntekter. Med Solidus CRM bestemmer du selv hvem du ønsker å nå, hvordan du ønsker å nå de, og hva du ønsker å si. Du kan for eksempel sende ut takkebrev til givere via e-post, eller velkomstbrev til dine faddere via SMS og brev. Det er også mulig å kommunisere med egne utvalgte grupper.

Hvorfor kommunisere med dine støttespillere via Solidus CRM

 • All giver informasjon samlet på ett sted
 • Enkelt og effektivt kommunikasjonssystem
 • Skreddersydd kommunikasjon til ulike målgrupper eller enkeltpersoner
 • Takkebrev til givere
 • Kampanje-/informasjonsbrev (med/uten giro)
 • Papirbasert eller digitalt
 • Eksportering til tekstfil eller Excel
 • Spesialisert for organisasjoner som driver med innsamling
Illustrasjon av dame som kommuniserer fra sitt CRM-system

Pris

Har du behov for et brukervennlig CRM-system til en fast månedspris med minst mulig administrative kostnader? 

Solidus CRM blir i dag benyttet av over 800 giver- og medlems-organisasjoner. Kundene våre bruker Solidus CRM for å øke inntektene og redusere kostnaden, slik at inntektene videreføres med så liten innsats som mulig og midlene kundene skaffer går til det de brenner for, med minst mulig administrative kostnader.

Vi tilbyr en fast månedspris fra kr 469,- eks. mva. Prisen settes og justeres i takt med størrelsen på din organisasjon.

Med Solidus CRM får alle kunder tilgang til alle deler av løsningen. Det eneste som kommer i tillegg utover din faste lave månedspris er tjenester hvor vi har eksterne leverandører, som for eksempel porto og SMS.

Hvorfor velge Solidus CRM

 • Full oversikt over gaver 
 • Enkel skatteinnberetning
 • AvtaleGiro – elektronisk signering med BankID
 • Utsendelse av giroer med KID-nummer
 • SMS-donasjon og Vipps
 • Oversiktlige rapporter og integrasjon mot regnskap
 • Enkel kommunikasjon med giverne
 • Gratis support 

Egen informasjon for menigheter i Den norske kirke, se her

Gi oss litt informasjon så kontakter vi deg: