Vi er brenner for å yte god service til både nye og eksisterende kunder

Bekkelaget og Ormøy Menighet

Bekkelaget og Ormøy menighet har brukt Solidus CRM til givertjenesten sin, og de synes det er befriende å ha et enkelt system som letter det administrative arbeidet.

Bekkelaget menighet fikk Solidus anbefalt av Hauketo Prinsdal menighet, og valgte selv å prøve CRM-systemet. Det skulle vise seg å være en tidsbesparende avgjørelse for den Oslo-baserte menigheten, som er opptatt av å pleie giverne sine. Det administrative arbeidet kan oppleves som en tidstyv i en hektisk hverdag, nå går det arbeidet raskere

John berømmer også Solidus for at det er enkelt og ukomplisert å bruke, at det er lav brukerterskel, og et behagelig brukergrensesnitt.

"De er raske og gode på service, og vi er fornøyd med prisen. Jeg vil absolutt anbefale Solidus til andre menigheter."

John, Bekkelaget og Ormøy Menighet

Om Bekkelaget og Ormøy menighet

Bekkelaget kirke ligger på Øvre Bekkelaget i Oslo. Den er tegnet av kommunearkitekt Harald Bødtker, og sto ferdig i 1923. Det er en steinkirke med nyromanske buer og hvelv, og har 420 plasser.

Andre referanser

Solidus