Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Skal du sende søknad om støtte til ditt trossamfunn 2022? Husk å tell med medlemmer per 01.01.2022 og at den nye loven må legges til grunn.

I den nye loven er det krav at tros- og livssynssamfunn må ha minst 50 medlemmer. I dag finnes det flere trossamfunn som har færre enn 50 medlemmer, disse trenger nå å gå sammen med andre for å oppfylle de nye kravene.

 

Til de som måtte trenge hjelp med å slå seg sammen for å bli over 50 medlemmer har vår kunderådgiver Rune Fridell mulighet til å bistå med rådgivning. 

 

Dette er en tilleggstjeneste fra Solidus, kostnader vil påløpe (fra kr 499 per 30 minutt). Send oss en uforpliktende mail her, dersom du ønsker mer informasjon eller sette av tid til et møte. 

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?