Nyhet 2019

Beløpsgrensen for gaver gitt i 2019 er økt til kr. 50 000,-  

Dette er en økning på kr. 10 000,- fra 2018. For gaver som ble gitt i 2018 er som kjent beløpsgrensen for skattefradrag kr. 40 000,-

Skattefradrag og innberetning av gaver

Skattefradrag for gaver er tilrettelagt for frivillige organisasjoner, foreninger og tros- og livssynssamfunn. Solidus tar hånd om skatteinnberetning og sender ut lovpålagt årsoppgave til hver giver. Det sparer mye arbeid for våre kunder, som dermed kan bruke tiden sin mer fornuftig i trygg visshet om at vi gjør jobben. Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og innberetning av gaver gjøres enkelt med Solidus.

Utarbeidelse og innrapportering av skatteinnberetninger og årsoppgaver er ressurskrevende, særlig i de tilfeller man skal innberette for underavdelinger eller tilsluttede organisasjoner. Å samle inn nødvendig informasjon, holde oversikt og utarbeide fullstendige og korrekte innberetningsdokumenter, krever nøyaktighet og tar tid. Med Solidus håndteres hele denne jobben for deg i henhold til lover og regler.

Fordelene med Solidus skatteinnberetning er mange:

  • Spar tid på krevende og vanskelige prosesser
  • Vi sørger for samlet skatteinnberetning for underavdelinger
  • Vi bistår med søknadsprosessen hvis foretaket ikke er godkjent for skattefradrag
  • Fokusèr på det du er god på og overlat til Solidus å sørge for skatteinnberetningen
  • Fri support

Trenger du hjelp med innberetning av gaver med skattefradrag?

Solidus har innberettet gaver med skattefradrag for hundrevis av organisasjoner siden 2004, og har hele tiden hatt tett samarbeid med Skattedirektoratet. Vi har derfor lang erfaring og grundig kjennskap til rutiner og krav for innberetning av gaver, og står klare til å gjøre din hverdag enklere. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på telefon 99 39 85 50 eller e-post post@solidus.no.


Se også:

Produktark Skattefradrag
Våre fornøyde kunder
Om Solidus AS