Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Etter at NOAS har tatt i bruk Solidus CRM bruker de mindre tid på giveroppfølgingen og kan for første gang få sammenlignbare tall på innsamling fra måned til måned/år til år. De synes det er enkelt å finne frem i systemet og det har vært god og rask support med positiv holdning til videreutvikling.

Vi har hatt gleden av å snakke med Ragnhild Lerø i NOAS som gjerne forteller om sin erfaring med Solidus CRM så langt. NOAS ble kunde av Solidus CRM i 2020. De fikk tips fra en som hadde jobbet med giverløsninger som mente at Solidus CRM var rett system for NOAS. Lerø forteller at behovet de ønsket å få dekt var blant annet å gjøre detenkelt for de som ønsker å støtte, enkelt å håndtere og gjøre administrasjonen og giveroppfølgingen lettere for NOAS pluss at det ikke skulle koste så mye at vinning med nye givere går til å betale for systemet.


Solidus CRM har i stor grad løst alle behovene over, og Lerø forteller at de er svært fornøyde. Dette har resultert i at de bruker mindre tid på giveroppfølgingen nå og kan for første gang få sammenlignbare tall på innsamling fra måned til måned/år til år. De synes det er enkelt å finne frem i systemet, det har vært god og rask support med positiv holdning til videreutvikling. NOAS benytter blant annet SMS-donasjon for innmelding og til fastgiverløsning. De tilføyer at de absolutt kan anbefale Solidus CRM til andre organisasjoner

Om Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asyl-prosessen med informasjon, veiledning og rettshjelp.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?