Dråpen i Havet

Dråpen i havet (DiH) ble kunde av Solidus CRM i 2017. De var først i kontakt med en annen leverandør, men siden DiH da var en liten organisasjon, ble de anbefalt å ta kontakt med Solidus CRM. Siden den gang har både Solidus CRM og DiH vokst.

Vi har hatt gleden av å snakke med både Henry Edvardsen og Trude Jacobsen i Dråpen i havet, de forteller gledelig historien om samarbeidet og fordelene med Solidus CRM. Jacobsen forteller at det første behovet var å få et CRM-system for enkelt å melde inn givere som skulle få skattefradrag, før Solidus CRM var på plass var denne jobben manuell og svært tidkrevende. Solidus CRM løste utfordringene de hadde når det kom til innrapportering til skatteetaten, samtidig som utviklerne i Solidus CRM var veldig på tilbudssiden når det kom til utfordringer og ny funksjonalitet det var behov for. Edvardsen legger til at de også ble tatt på alvor, blant annet ved at nye funksjoner har blitt utviklet i etterkant av samtaler med Solidus CRM.

Edvardsen forteller at «Hendelseskategorien» gir dem mulighet til full oversikt på kontaktkortet som gir dem muligheten til å få full oversikt over inn- og utgående kommunikasjon. Dette bidrar til at de kan yte bedre service til støttespillerne. Import av Vipps-filer og den nye utvalgsmodulen er to verktøy som også har spart dem for mye manuelt arbeid, og som gir muligheten til å fokusere mer på å ta bedre vare på støttespillerne våre. Fornøyde givere blir lengre, og gir mer.

 

En annen funksjon Solidus CRM dekker for DiH er import av oppgjørsrapportene fra Vipps. Den sparer dem flere timer med manuelt arbeid i uka. For en organisasjon som har mye trafikk på sosiale medier har det også vært viktig å kunne importere kontaktlister fra givere som har gitt via Facebook, og som har gitt uttrykk for at de ønsker å kontaktes i etterkant.

Om Dråpen i Havet

Dråpen i Havet (DiH) er en humanitær non-profit organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert flere enn 6500 frivillige feltarbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort. Dråpen i Havet er ikke lenger en liten organisasjon, de har nå fått bidrag fra over 26.000 støttespillere

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?