Dråpen i Havet

Dråpen i havet (DiH) ble kunde av Solidus CRM i 2017. De var først i kontakt med en annen leverandør, men siden DiH da var en liten organisasjon, ble de anbefalt å ta kontakt med Solidus CRM. Siden den gang har både Solidus CRM og DiH vokst.

Vi har hatt gleden av å snakke med både Henry Edvardsen og Trude Jacobsen i Dråpen i havet, de forteller gledelig historien om samarbeidet og fordelene med Solidus CRM. Jacobsen forteller at det første behovet var å få et CRM-system for enkelt å melde inn givere som skulle få skattefradrag, før Solidus CRM var på plass var denne jobben manuell og svært tidkrevende. Solidus CRM løste utfordringene de hadde når det kom til innrapportering til skatteetaten, samtidig som utviklerne i Solidus CRM var veldig på tilbudssiden når det kom til utfordringer og ny funksjonalitet det var behov for. Edvardsen legger til at de også ble tatt på alvor, blant annet ved at nye funksjoner har blitt utviklet i etterkant av samtaler med Solidus CRM.

Edvardsen forteller at «Hendelseskategorien» gir dem mulighet til full oversikt på kontaktkortet som gir dem muligheten til å få full oversikt over inn- og utgående kommunikasjon. Dette bidrar til at de kan yte bedre service til støttespillerne. Import av Vipps-filer og den nye utvalgsmodulen er to verktøy som også har spart dem for mye manuelt arbeid, og som gir muligheten til å fokusere mer på å ta bedre vare på støttespillerne våre. Fornøyde givere blir lengre, og gir mer.

 

En annen funksjon Solidus CRM dekker for DiH er import av oppgjørsrapportene fra Vipps. Den sparer dem flere timer med manuelt arbeid i uka. For en organisasjon som har mye trafikk på sosiale medier har det også vært viktig å kunne importere kontaktlister fra givere som har gitt via Facebook, og som har gitt uttrykk for at de ønsker å kontaktes i etterkant.

Om Dråpen i Havet

Dråpen i Havet (DiH) er en humanitær non-profit organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert flere enn 6500 frivillige feltarbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort. Dråpen i Havet er ikke lenger en liten organisasjon, de har nå fått bidrag fra over 26.000 støttespillere

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til fundraising, innsamling, medlemshåndtering og trossamfunn i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?

"MinSide" levert av Solidus CRM

På «minside» kan givere og medlemmer få se hvilke opplysninger som er registrert på de og redigere deler av informasjonen selv. 

I forbindelse med skatteinnberetningen så kan giver logge inn på «minside» for å laste ned årsoppgaven.

Dere former MinSide etter hvilke behov dere har, hvilken informasjon ønsker dere at giver/medlem skal kunne se og hva skal de selv kunne legge til eller oppdatere. Se eksempel på Minside

Fordelene med MinSide levert av Solidus CRM

 • Tidsbesparende
 • Giver kan selv holde kontaktinformasjon oppdatert
 • Årsoppgaven tilgjengelig fra MinSide
 • MinSide er tilgjengelig for alle
 • Enkelt å sette opp
 • Gratis support
Illustrasjon mennesker og penger inn

Tusen takk for at du vil bidra

Skatte­innberetning via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere for deg å håndtere skatteinnberetningen? Solidus CRM gjør innberetningen for deg slik at du sparer tid på krevende og vanskelige prosesser.

Vi har innberettetet gaver med skattefradrag for hundrevis av organisasjoner siden 2004, og har hele tiden hatt tett samarbeid med Skattedirektoratet. Med vår løsning kan du være trygg på at rutiner og krav for innberetning av gaver følges i henhold til lover og regler.

Vi samler den nødvendig informasjonen du gir oss, holder oversikt og utarbeider fullstendige og korrekte innberetningsdokumenter. I tillegg sørger vi for at lovpålagt årsoppgave sendes ut til hver giver. Les mer generell informasjon om skatteinberetningen her.

Hvorfor benytte skatteinnberetning via Solidus CRM

 • Over 15 års erfaring med skatteinnberetning
 • Grundig kjennskap til rutiner og krav for innberetning av gaver
 • Spar tid på krevende og vanskelige prosesser
 • Vi sørger for samlet skatteinnberetning for underavdelinger
 • Vi bistår med søknadsprosessen hvis foretaket ikke er godkjent for skattefradrag
 • Fokuser på det du er god på og overlat skatteinnberetningen til oss
 • Skattefradrag via Vipps appen

Kommunikasjon via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å kommunisere med givere, faddere eller medlemmer? Med Solidus CRM kan du blant annet kommunisere med dine målgrupper via ulike kommunikasjonskanaler som SMS, e-post og brev.

God kommunikasjon med givere og støttespillere er viktig for å ha stabile og gode inntekter. Med Solidus CRM bestemmer du selv hvem du ønsker å nå, hvordan du ønsker å nå de, og hva du ønsker å si. Du kan for eksempel sende ut takkebrev til givere via e-post, eller velkomstbrev til dine faddere via SMS og brev. Det er også mulig å kommunisere med egne utvalgte grupper.

Hvorfor kommunisere med dine støttespillere via Solidus CRM

 • All giver informasjon samlet på ett sted
 • Enkelt og effektivt kommunikasjonssystem
 • Skreddersydd kommunikasjon til ulike målgrupper eller enkeltpersoner
 • Takkebrev til givere
 • Kampanje-/informasjonsbrev (med/uten giro)
 • Papirbasert eller digitalt
 • Eksportering til tekstfil eller Excel
 • Spesialisert for organisasjoner som driver med innsamling
Illustrasjon av dame som kommuniserer fra sitt CRM-system

Pris

Har du behov for et brukervennlig CRM-system til en fast månedspris med minst mulig administrative kostnader? 

Solidus CRM blir i dag benyttet av over 800 giver- og medlems-organisasjoner. Kundene våre bruker Solidus CRM for å øke inntektene og redusere kostnaden, slik at inntektene videreføres med så liten innsats som mulig og midlene kundene skaffer går til det de brenner for, med minst mulig administrative kostnader.

Vi tilbyr en fast månedspris fra kr 469,- eks. mva. Prisen settes og justeres i takt med størrelsen på din organisasjon.

Med Solidus CRM får alle kunder tilgang til alle deler av løsningen. Det eneste som kommer i tillegg utover din faste lave månedspris er tjenester hvor vi har eksterne leverandører, som for eksempel porto og SMS.

Hvorfor velge Solidus CRM

 • Full oversikt over gaver 
 • Enkel skatteinnberetning
 • AvtaleGiro – elektronisk signering med BankID
 • Utsendelse av giroer med KID-nummer
 • SMS-donasjon og Vipps
 • Oversiktlige rapporter og integrasjon mot regnskap
 • Enkel kommunikasjon med giverne
 • Gratis support 

Egen informasjon for menigheter i Den norske kirke, se her

Gi oss litt informasjon så kontakter vi deg: