Bekkelaget og Ormøy Menighet

Bekkelaget og Ormøy menighet har brukt Solidus CRM til givertjenesten sin, og de synes det er befriende å ha et enkelt system som letter det administrative arbeidet.

Bekkelaget menighet fikk Solidus CRM anbefalt av Hauketo Prinsdal menighet og valgte selv å prøve CRM-systemet. Det skulle vise seg å være en tidsbesparende avgjørelse for den Oslo-baserte menigheten som er opptatt av å pleie giverne sine. Det administrative arbeidet kan oppleves som en tidstyv i en hektisk hverdag, nå går det arbeidet raskere.

 

John berømmer også Solidus CRM for at det er enkelt og ukomplisert å bruke, at det er lav brukerterskel, og et behagelig brukergrensesnitt.

 

Det er flere menigheter i Den norske kirke som bruker Solidus CRM, les mer hvorfor her.

Om Bekkelaget og Ormøy menighet

Bekkelaget kirke ligger på Øvre Bekkelaget i Oslo. Den er tegnet av kommunearkitekt Harald Bødtker, og sto ferdig i 1923. Det er en steinkirke med nyromanske buer og hvelv, og har 420 plasser.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?