Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen hadde behov for et CRM-system som ikke kostet skjorta og er i kontinuerlig i utvikling. Samtidig trengte de en leverandør som kan levere de tjenestene de har behov for rundt innsamlingskampanjer og nettbutikk. Valget falt på Solidus CRM da de kunne levere dette med mer.

Zuccarellostiftelsen ble kunde av Solidus CRM i 2018. De kom i kontakt med Solidus CRM via Fundraising Norge. Vi hadde en hyggelig samtale med daglig leder i Zuccarellostiftelsen, Kristine Alcocer-Lind, som blant annet forteller at de trengte en leverandør som kunne levere de tjenestene de hadde behov for i forbindelse med innsamling, for eksempel Vipps som betalingsmiddel og salg av produkter i nettbutikk.

Kristine forteller at de så etter en bedrift som hadde et fleksibelt CRM-system, med en pris som ikke koster skjorta og at bedriften hadde et genuint ønske om å jobbe med stiftelsen for å tilpasse og hjelpe oss med løsningen, slik at vi får det vi trenger.

Solidus CRM har til nå bidratt med at vi blant annet har kunne tilbydd salg av produkter, uten å måtte opprette egen nettbutikk. Det var veldig nyttig i forbindelse med kampanjen vår «Kom på banen». I samme kampanje har de også kun brukt Vipps som betalingsmetode, da hovedkanalene for å komme til giversiden var enten via QR-kode eller gjennom sosiale medier. Derfor trengte de å ha det enkelt på hjemmesiden, samtidig som kampanjens hoved video kommuniserte Vipps som giverkanal.

Om Stiftelsen Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen ble etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største hockeyprofiler – NHL-spilleren Mats Zuccarello.

Siden han som femåring tok sine første ustøe skøytetak har Mats tilbragt utallige timer på isen, og han har fått være del av et idrettsfellesskap som har gitt ham enormt mye glede.

 

Gjennom Zuccarellostiftelsen vil Mats bruke sitt navn, og sitt engasjement til å hjelpe barn og unge til å få muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.

Les om flere av kundene våre:

Alt du trenger til innsamling, samlet i ett CRM-system.

Gi oss et hint, så kontakter vi deg for mer informasjon:

Ikke Solidus CRM kunde?

Gi oss litt informasjon så vi kan kontakte deg:

Skatte­innberetning via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere for deg å håndtere skatteinnberetningen? Solidus CRM gjør innberetningen for deg slik at du sparer tid på krevende og vanskelige prosesser.

Vi har innberettetet gaver med skattefradrag for hundrevis av organisasjoner siden 2004, og har hele tiden hatt tett samarbeid med Skattedirektoratet. Med vår løsning kan du være trygg på at rutiner og krav for innberetning av gaver følges i henhold til lover og regler.

Vi samler den nødvendig informasjonen du gir oss, holder oversikt og utarbeider fullstendige og korrekte innberetningsdokumenter. I tillegg sørger vi for at lovpålagt årsoppgave sendes ut til hver giver. Les mer generell informasjon om skatteinberetningen her.

Hvorfor benytte skatteinnberetning via Solidus CRM

 • Over 15 års erfaring med skatteinnberetning
 • Grundig kjennskap til rutiner og krav for innberetning av gaver
 • Spar tid på krevende og vanskelige prosesser
 • Vi sørger for samlet skatteinnberetning for underavdelinger
 • Vi bistår med søknadsprosessen hvis foretaket ikke er godkjent for skattefradrag
 • Fokuser på det du er god på og overlat skatteinnberetningen til oss

Kommunikasjon via Solidus CRM

Har du behov for et CRM-system som gjør det enklere å kommunisere med givere, faddere eller medlemmer? Med Solidus CRM kan du blant annet kommunisere med dine målgrupper via ulike kommunikasjonskanaler som SMS, e-post og brev.

God kommunikasjon med givere og støttespillere er viktig for å ha stabile og gode inntekter. Med Solidus CRM bestemmer du selv hvem du ønsker å nå, hvordan du ønsker å nå de, og hva du ønsker å si. Du kan for eksempel sende ut takkebrev til givere via e-post, eller velkomstbrev til dine faddere via SMS og brev. Det er også mulig å kommunisere med egne utvalgte grupper.

Hvorfor kommunisere med dine støttespillere via Solidus CRM

 • All giver informasjon samlet på ett sted
 • Enkelt og effektivt kommunikasjonssystem
 • Skreddersydd kommunikasjon til ulike målgrupper eller enkeltpersoner
 • Takkebrev til givere
 • Kampanje-/informasjonsbrev (med/uten giro)
 • Papirbasert eller digitalt
 • Eksportering til tekstfil eller Excel
 • Spesialisert for organisasjoner som driver med innsamling
Illustrasjon av dame som kommuniserer fra sitt CRM-system

Pris

Har du behov for et brukervennlig CRM-system til en fast månedspris med minst mulig administrative kostnader? 

Solidus CRM blir i dag benyttet av over 800 giver- og medlems-organisasjoner. Kundene våre bruker Solidus CRM for å øke inntektene og redusere kostnaden, slik at inntektene videreføres med så liten innsats som mulig og midlene kundene skaffer går til det de brenner for, med minst mulig administrative kostnader.

 

Vi tilbyr en fast månedspris fra kr 449,- for organisasjoner som er i oppstartsfasen. Prisen justeres i takt med størrelsen på din organisasjon.

Med Solidus CRM får alle kunder tilgang til alle deler av løsningen. Det eneste som kommer i tillegg utover din faste lave månedspris er tjenester hvor vi har eksterne leverandører, som for eksempel porto og SMS.

Hvorfor velge Solidus CRM

 • Full oversikt over gaver 
 • Enkel skatteinnberetning
 • AvtaleGiro – elektronisk signering med BankID
 • Utsendelse av giroer med KID-nummer
 • SMS-donasjon og Vipps
 • Oversiktlige rapporter og integrasjon mot regnskap
 • Enkel kommunikasjon med giverne
 • Gratis support 

Egen informasjon for menigheter i Den norske kirke, se her

Gi oss litt informasjon så kontakter vi deg: