Enkelt CRM-system for vedlikehold av medlemmer i trossamfunnet

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Skal du sende søknad om støtte til ditt trossamfunn 2021? Husk å tell med medlemmer per 01.01.2021 og at den nye loven må legges til grunn.

I den nye loven er det krav at tros- og livssynssamfunn må ha minst 50 medlemmer. I dag finnes det flere trossamfunn som har færre enn 50 medlemmer, disse trenger nå å gå sammen med andre for å oppfylle de nye kravene. 

Til de som måtte trenge hjelp med å slå seg sammen for å bli over 50 medlemmer har vår kunderådgiver Rune Fridell mulighet til å bistå med rådgivning. 

Dette er en tilleggstjeneste fra Solidus, kostnader vil påløpe (fra kr 499 per 30 minutt). Send oss en uforpliktende mail her, dersom du ønsker mer informasjon eller sette av tid (kalenderen fyller seg raskt opp, det gjelder å være tidlig ute).

   Gjør som Open Heart

   Open Heart er en humanitær stiftelse som brenner for å effektivt hjelpe de aller fattigste av de fattige i flere Østeuropeiske land, da spesielt barn. De har vært kunde av Solidus siden 2019.

   "Solidus sitt skybaserte CRM- system har effektivisert arbeidet vårt betraktelig! Det vi tidligere brukte 30-40 timer med manuelt arbeid på, bruker vi nå maks en time. Spesielt vil jeg trekke fram automatisk oppdaterte adresser og adressevask, samt rask og god support. I tillegg er systemet svært brukervennlig."

   Flere løsninger

   Solidus