Solidus

Solidus ادارو ته د صدقو، مالي ملاتړ او غړیتوب له لارې د مرستو راټولولو د حل آسانه لار وړاندې کوي. مونږ تاسو ته اطمینان درکوو چې ستاسو اداره به په کمې هڅې سره دوامدار عاید ترلاسه کړي، پدې ډاډ سره چې مرستې او پورونه په وخت سره مستقیم ستاسو حساب ته راشي.

زمونږ پدې خدمت سره به تاسو وکولی شی چې ډونران او غړي ثبت کړی له دوی سره اړیکې ونیسی او زمونږ له آنلاین سیستم څخه ګټور راپورونه نیغ په نیغه ترلاسه کړئ. Solidus د کوم سافټ ویر انسټالولو ته اړتیا نه لري. Solidus اطمینان درکوي چې د مالیې ورکولو لپاره د وړ مرستې راپور د ادارې په استازیتوب ورکړل شوی او هغه رسمي کلني راپورونه چمتو کوي چې باید ډونران ته ولیږل شي. د غړیتوب باید چې د Solidus له لارې راټولیږي تاسو ته اطمینان درکوي چې ستاسو ورکړل شوې بیه په اتومات ډول ثبت او ترلاسه کیږي.

:د مرستې خدمتونو ګټې Solidusد

 •  د پیش بینۍ وړ عاید
 •  د کاروونکو د خوښې وسایل
 •  بیلابیلوپروژوتهدمرستوبشپړهعموميکتنه
 •  د مالیې لرونکو مرستو د مالیې ساده راپور
 •  AvtaleGiro له BankID (د مستقیم ډیبټ تکراریدوکې مرستې) سرهلهالکترونیکيلاسلیکڅخهکاراخلي
 •  Paper Giros د مشتري د پیژندنې شمیره
 •  د مبایل مرستې
 •  له ډونرانو سره اغیزمن ارتباطات 

:د لاندې جوړښتونو لپاره جوړ شوی Solidus 

 •  رضاکارانه ادارې
 •  مذهبي ټولنې او کلیساګانې
 •  د مالي ملاتړ ادارې
 •  د غړیتوب ادارې
 •  د بشردوستۍ ادارې

مونږ څوک یو

Solidus په 2004 کال کې رامنځته شو چې نن ورځ له 500 څخه زیاتې ادارې زمونږ خدمتونه کاروي. مونږ له ادارو سره مرستو کوو تر څو د مرستو، غړیتوب او د ګډون بیې له لارې خپل عاید زیات کړي او له خپل ډونرانو او غړو سره په اغیزمنه توګه ارتباطات ټینګ کړي. زمونږ اداره د ښه مالي بنسټ په درلودلو سره یو ښه جوړ شوی تجارتي مرکز یو.

د وړاندیز لپاره نن له مونږ سره اړیکه ونیسئ

 

آیا تاسو لیوالتیا لری تر څو نور هم پوه شی چې Solidus ستاسو ادارې لپاره څه شی کولی شي؟

د اضافي معلوماتو لپاره له مونږ سره آزادنه اړیکه ونیسئ.

برښنالیک: post@solidus.no

د ټلیفون شمیره:99398550

پته: Solidus AS, Postboks 81, N-1312 Slependen