Ingeniører Uten Grenser bruker Solidus

eddie-kopp-268097

Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en medlemsbasert hjelpeorganisasjon og avhengig av støtte fra medlemmer for å utføre sitt arbeid. Til dette arbeidet benytter de Solidus.

Med Solidus tilrettelegger IUG for en enkel medlemskapsløsning. Alle som ønsker å støtte IUGs viktige arbeid oppretter seg som medlem med avtalegiro direkte i løsningen og signerer elektronisk. Den årlige medlemskontigenten på kr 400 kommer da rett inn på IUGs konto og benyttes til å tilby ingeniørhjelp i norske bistandsprosjekter.

På samme måte får Ingeniører Uten Grenser nye faste givere ved at nye givere registrerer seg selv og signerer elektronisk.

De automatiske løsningene gjør at IUG sparer tid på administrasjon og sikrer at ressursene brukes der de trengs mest. De er svært fornøyde med Solidus og kan trygt anbefale løsningen til andre hjelpeorganisasjoner.

Vil du blir medlem og støtte IUG? Det kan du enkelt gjøre her!

Ingeniører Uten Grenser (IUG) gjennomfører oppdrag verden over for norske bistandsprosjekter, hvor deres bidrag er kvalifiserte ingeniører. De tilbyr også støtte til studenter som ønsker å skrive en bistandsrelatert masteroppgave, som heter Master med Mening.