Sykepleier måler puls på pasientEnklere administrasjon for FUG

Farmasøyter uten Grenser (FUG) benytter vår løsning som kontingentinnkrevingssystem. I tillegg har de sett en økning i bruk av Solidus som en fast givertjeneste.

 

Dette sier FUG om Solidus:

”Som kontingentinnkrevingssystem er den store fordelen at «det går av seg selv». Man slipper, eller riktigere man reduserer, purringer og oppfølginger, og inntektssiden er forutsigbar på månedsbasis. For en medlemsorganisasjon med en kontingentinnbetaling i året er det også stor fordel at kravet kommer i nettbanken til medlemmene med ett års mellomrom.”

Daglig leder Karl Arne Wærnhus

 

Solidus sin løsning har også vært arbeidsbesparende og Wærnhus forteller at spesielt Avtale Straks, som er løsningen for at den enkelte tegner avtale på net,  har gjort det enklere for FUG. Wærnhus sier at han er fornøyd med oppfølgingen fra Solidus når han har hatt spørsmål.

 

Farmasøyter Uten Grenser (FUG) er en non-profit organisasjon som er basert på frivillighet. De arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, for de medisinene de har behov for. FUG er hovedsakelig involvert i langsiktige prosjekter der overføring av farmasøytisk kompetanse er i hovedfokus med særlig fokus på å øke den farmasøytiske kompetansen til helsepersonell i utviklingsland.

Se flere av våre referanser her