Solidus 1.0
Solidus 2.0

Solidus kommer i helt ny «drakt» og med mange nye funksjoner.

I Solidus 2.0 har vi for eksempel ny funksjonalitet som:

  • Vippsimport
  • Innbetaling total (automatisk innlesing av innbetalinger uten KID)
  • Ny dubletthåndtering
  • Import av innbetalinger og kontakter

Samtidig som vi har utviklet Solidus 2.0 har vi flyttet over funksjonalitet fra Solidus 1.0.
Noen funksjoner for å sjekke hva som blir skatteinnberettet er foreløpig ikke flyttet til Solidus.
For å sjekke skatteinnberetningen, må man inntil videre fremdeles inn i Solidus 1.0 (menyvalg annen info – skatteinnberetning).