kurs GDPR 1

GDPR – gjør det enkelt!

Kort innføring og praktisk workshop med Øystein Edvin Berg fra Orgpro

Når: Fredag 27. april kl. 9-12.30

Sted: Møterom K2 i 7. etg Kolstadgata 1, Oslo

25. mai 2018 innføres det en ny personopplysningslov i Norge som følge av EUs forordning om personvern «The General Data Protection Regulation» (GDPR). Det blir strengere regelverk for hvordan persondata skal behandles og hvordan samtykke innhentes fra givere og medlemmer. Svært mange organisasjoner mangler helt eller delvis policy og retningslinjer for behandling av personopplysninger. Den nye loven markerer en strengere linje for hva organisasjonene må ha på plass av rutiner for å behandle persondata. Både små og store organisasjoner bør innen 25. mai ha på plass et minimum av oversikter, vurderinger og tiltak for hvordan personopplysninger skal behandles.

I dette seminaret / work-shopen vil Orgpro først gi en kort innføring i GDPR og gjeldende bransjenorm for innsamlings/medlemsorganisasjoner (ca 45 min). Deretter blir det praktisk work-shop med arbeidsgrupper, hvor hver enkelt deltaker starter på et enkelt rammeverk for sin organisasjon, i samarbeid med andre deltakere (ca 2 timer). Dette gir grunnlag for et rammeverk deltakerne kan ta med seg til sin organisasjon for i etterkant sluttføre arbeidet med å få på plass en policy og oversikt på GDPR-området.

Orgpro sender ut noen spørsmål som deltakerne bes forberede til work-shopen, slik at arbeidet blir mest mulig effektivt.

Seminarleder er Øystein Edvin Berg, Orgpro.

Påmelding til post@orgpro.no innen tirsdag 24. april.

Kursavgift: 990 eks mva / deltaker.

Meld deg på her!