Veiledning for «Retterunde 1 og 2» i Solidus CRM

Innberetningen av gaver med skattefradrag for inneværende år er nå levert Skatteetaten.

Retterunde 1: Fra 01. til 20. februar, kl. 13.00 kan du registrere eventuelle rettelser for foregående år. Rettelsene her vil komme med på skattemeldingen.

Retterunde 2: Fra 2. mars til 20. mai, kl 13.00 kan du registrere eventuelle nye rettelser.
Disse rettelsene kommer ikke med i den forhåndsutfylte skattemeldingen, giveren må selv legge beløpet inn i sin skattemelding post 3.3.7, og sende den inn før fristen. Fristen for personlige skatteytere er 30. april, og 31. mai for næringsdrivende. Solidus innberetter dette til skatteetaten like etter 20.mai, da blir gaven med når giverens skatteoppgjør blir korrigert av skatteetaten.

NB! Husk at alle rettelser i Retterunde 1 og retterunde 2 må bekreftes for å bli innberettet i Solidus CRM.
Menyvalg: Rapporter > Skatteinnberetning

Hva ble innberettet?

Hva som er innberettet, ser du i bildet «Skatteinnberetning» i Solidus CRM.
Menyvalg: Rapporter/ Skatteinnberetning.

I retterundene kan du:

 • Registrere nye innbetalinger, på nye og gamle givere
  Menyvalg: Daglig arbeid > Innbetalinger > Registrer ny
  Innbetalinger må være mottatt av foretaket i innberetningsåret og registreres med Innbetalt dato fra i innbetalingsåret
 • Korrigere innberettede beløp
  Menyvalg: Daglig arbeid > Innbetalinger > Registrer ny

Innbetalinger som er innberettet er låst for korrigering. Du må derfor registrere en ny innbetaling med et positivt beløp for å øke innberettet beløp på en giver. Negativt beløp (eks – 2000) for å redusere et innberettet beløp på en giver. Bruk for eksempel innbetalt dato 31.12.2021 (altså dato fra innberetningsåret det gjelder).

 • Registrere eller endre fødselsnummer / organisasjonsnummer på en giver
  Menyvalg: Daglig arbeid > Kontakter. Klikk på blyantikon til venstre på giver, registrer/korriger endring og lagre. Hvis du endrer, vil systemet foreta korrekt endring av innberetningen på begge fødselsnumrene.
 • Endre prosjekt som er feil kodet med hensyn til skattefradrag
  Menyvalg: Basisopplysninger > Prosjekter. Klikk på blyantikon til venstre på prosjekt, registrer/korriger endring og lagre. Fra Skattefradrag = Nei til Ja eller omvendt.

Hvis du endrer, vil systemet foreta korrekt endring av innberetningen på alle berørte givere.

 

kaffekopp

Hvordan blir endringer innberettet?

For at de endringene du gjør skal bli innberettet, må du også gjøre følgende i Solidus CRM:

 •  Gå inn i bildet Skatteinnberetning
  Menyvalg: Rapporter / Skatteinnberetning i Solidus CRM.
  Her hentes alle endringer automatisk opp

Rettelser til hovedrunden kommer fram i kolonnene «Retterunde 1» og «Retterunde 2», dvs. kolonnen inneholder nye summer som erstatter tidligere innberettede summer.
Hvis sum = 0 (i rødt) betyr det at tidligere innberetning blir trukket tilbake.

 • Endre listeboksen «vis 20 rader» til «vis 1000» rader for å sikre at du ser alle kryssene
 • Kryss av til høyre på de linjene du vil vi skal innrette korreksjoner på (vanligvis alle).
 • Klikk på knappen «Bekreft endringer».
  Slik lagrer du bekreftelsen av rader med kryss, og bekreftelsen uten kryss fjernes
 • Går du ut og inn av dialogen igjen, vil du få opp alle rettelser fra fjoråret, hvor de som allerede var bekreftet er avkrysset

Rettelser du har krysset av blir med på neste innberetning som vi kjører etter 20. februar kl 13:00 og 20.mai kl 13.00. Rettelsene på «Retterunde 1» kommer med på skattemeldingen. Ny årsoppgave blir sendt giver i løpet av mars der kun «Retterunde 1» blir med. Ny årsoppgave blir sendt giver i løpet av juni for «Retterunde 2». Giver må selv informere skatteetaten om endringen.

For å se beløp som ikke blir innberettet, klikk på knappen «Givere uten innberetning». Her vises to lister. En med givere som har gitt kr. 500 eller mer, men som mangler fødselsnummer. Og en annen liste på givere som har gitt under minstebeløpet på 500 kr.

Når vi stenger av for å produsere retteinnberetning til Skatteetaten, får du ikke lenger tilgang til knappen «Hent endringer». Rettelser som du da ikke har bekreftet, blir avvist og kan først hentes opp igjen i retterunde 2.

 

Trenger du hjelp, kontakt oss gjerne her.