Veiledning for «Retterunde 1 og 2» i Solidus CRM

Innberetningen av gaver med skattefradrag for 2020 er nå levert Skatteetaten.

Retterunde 1: Fra 01. til 20. februar 2021 kl. 13.00 kan du registrere eventuelle rettelser.

Retterunde 2: Fra 2. mars til 20. mai 2021 kl 13.00 kan du registrere eventuelle nye rettelser.

Husk at alle rettelser må bekreftes for å bli innberettet.
Menyvalg: Rapporter > Skatteinnberetning

Hva ble innberettet?

Hva som ble innberettet, ser du nå i bildet Skatteinnberetning i Solidus CRM.
Menyvalg: Rapporter/ Skatteinnberetning, i kolonnen Hovedrunde. Her kan du:

 • Registrere nye innbetalinger, på nye og gamle givere
  Menyvalg: Daglig arbeid > Innbetalinger > Registrer ny
  Innbetalinger må være mottatt av foretaket i 2020 og registreres med Innbetalt dato fra 2020
 • Korrigere innberettede beløp
  Menyvalg: Daglig arbeid > Innbetalinger > Registrer ny

Innbetalinger som er innberettet er låst for korrigering. Du må derfor registrere en ny innbetaling med et positivt beløp for å øke innberettet beløp på en giver. Negativt beløp (eks – 2000) for å redusere et innberettet beløp på en giver. Bruk innbetalt dato 31.12.2020

 • Registrere eller endre fødselsnummer / organisasjonsnummer på en giver
  Menyvalg: Daglig arbeid > Kontakter. Klikk på blyantikon til venstre på giver, registrer/korriger endring og lagre. Hvis du endrer, vil systemet foreta korrekt endring av innberetningen på begge fødselsnumrene.
 • Endre prosjekt som er feil kodet med hensyn til skattefradrag
  Menyvalg: Basisopplysninger > Prosjekter. Klikk på blyantikon til venstre på prosjekt, registrer/korriger endring og lagre. Fra Skattefradrag = Nei til Ja eller omvendt.

Hvis du endrer, vil systemet foreta korrekt endring av innberetningen på alle berørte givere.

 

kaffekopp

Hvordan blir endringer innberettet?

For at de endringene du gjør skal bli innberettet, må du også gjøre følgende i Solidus CRM:

 •  Gå inn i bildet Skatteinnberetning
  Menyvalg: Rapporter / Skatteinnberetning i Solidus CRM.
  Her hentes alle endringer automatisk opp

Rettelser til Hovedrunden kommer fram i kolonnen Retterunde 1, dvs. kolonnen inneholder nye summer som erstatter tidligere innberettede summer.
Hvis sum = 0 (i rødt) betyr det at tidligere innberetning blir trukket tilbake.

 • Endre listeboksen «vis 20 rader» til «vis 1000» rader for å sikre at du ser alle kryssene
 • Kryss av til høyre på de linjene du vil vi skal innrette korreksjoner på (vanligvis alle).
 • Klikk på knappen «Bekreft endringer».
  Slik lagrer du bekreftelsen av rader med kryss, og bekreftelsen uten kryss fjernes
 • Går du ut og inn av dialogen igjen, vil du få opp alle rettelser fra fjoråret, hvor de som allerede var bekreftet er avkrysset

Rettelser du har krysset av blir med på neste innberetning som vi kjører etter 20.2.2021 kl 13:00. Rettelsene kommer med på selvangivelsen. Ny årsoppgave blir sendt giver i løpet av mars 2021.

For å se beløp som ikke blir innberettet, klikk på knappen «Givere uten innberetning». Her vises 2 lister. En med givere som har gitt kr. 500 eller mer i 2020, men som mangler fødselsnummer. Og en annen liste på givere som har gitt under minstebeløpet på 500 kr.

Fødselsnummer kan føres inn når som helst.
Menyvalg: Daglig arbeid > Kontakter. Klikk på blyanten helt til venstre for navnet, skriv inn fødselsnummer 11 siffer, klikk på Lagre.

Endringer må godkjennes, Klikk på knappen «Hent endringer» og «Bekreft endringer» som beskrevet ovenfor. Så lenge vi har åpent for registrering av endringer, kan du foreta prosessen ovenfor flere ganger.

Når vi stenger av for å produsere retteinnberetning til Skatteetaten, får du ikke lenger tilgang til knappen «Hent endringer». Rettelser som du da ikke har bekreftet, blir avvist og kan først hentes opp igjen i retterunde 2.

For gavebeløp gitt i 2020 gis det skattefradrag for sum gave mellom 500kr og 50.000kr. En må gjerne registrere høyere gavebeløp.

 

Trenger du hjelp, kontakt oss gjerne her.